• ikon
  Ulla Bengtsson den 25-11-2015

  I rigtig mange år har rigtig mange af vore elever og deres familier nydt godt af ”tøjbilletter”.
   
  Tøjbilletterne har givet familierne mulighed for at købe tøj og sko for ca 400 kr.
  Antallet af donatiotionerne er afhængig af de penge organisationen har til rådighed ved to de uddelinger til sommer og nu her til jul.
   
  Presset på donationerne er steget meget de seneste år, og nu er flygtningebørnene også kommet i spil til tøjbilletterne.
  Se venligst: http://www.borneneskontor-landsforening.dk/?id=15&parent=15  

   
 • ikon
  Ulla Bengtsson den 05-11-2015
  Kære forældre

  Vedhæftet finder I Odense Kommunes ferieplan for folkeskolerne.

  Venlig hilsen
  Ulla Bengtsson

Marius Jacobsens Mindelegat

Marius Jacobsens og Hustrus Mindelegat

 Bestyrelsesformand: Ib Nederland, Sdr. Højrupvejen 32, 5750 Ringe   40 40 86 74      ibrine@mail.dk

Til nuværende og tidligere elever (som agter at tage eller har taget afgangsprøve)

Studielegatet, som i sin tid er indstiftet af skolens første leder, Marius Jacobsen, der var skolens inspektør fra dens indvielse i 1951 og til 1969, uddeles igen i år.

Er du elev i en af Risingskolens afgangsklasser, eller er du tidligere elev fra skolen, og er du i færd med at planlægge en uddannelse i Danmark eller udlandet, er du velkommen til at sende en ansøgning. I ansøgningen er det vigtigt, at du pointerer, hvordan du i givet fald agter at anvende legatet.

I ansøgningen skal du fortælle lidt om dig selv og dine planer for fremtiden. Er du nuværende elev, skal du vedlægge en anbefaling fra din klasselærer eller skoleledelsen. Er du tidligere elev, forventer vi, at du vedlægger en kopi af dit afgangs/eksamensbevis, evt. andre afgangsbeviser, samt meget gerne anbefalinger i forbindelse med jobs, du har eller har haft.

Legatbestyrelsen vil så se på de indkomne ansøgninger og udvælge dem, der vil få tildelt en legatportion.

Ansøgningen med vedlagte anbefalinger m.m. skal indsendes på papir og kan enten indleveres på skolens kontor eller sendes direkte med posten til legatbestyrelsens formand.

Er du nuværende elev, og har du brug for hjælp til at skrive din ansøgning, kan du henvende dig til din klasselærer. Ellers er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.

Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 10. november 2015.

Du vil under alle omstændigheder modtage skriftlig besked, når bestyrelsen har vurderet de indkomne ansøgninger.

Valgfagsmesse

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen