• Jørgen Hansen den 06-10-2016


  Marius Jacobsens og Hustrus Mindelegat

  Bestyrelsesformand: Ib Nederland, Sdr. Højrupvejen 32, 5750 Ringe  
  tlf. 40 40 86 74     
  ibrine@mail.dk
   
   
  Til nuværende og tidligere elever (som agter at tage eller har taget afgangsprøve)
  Studielegatet, som i sin tid er indstiftet af skolens første leder, Marius Jacobsen, der var skolens inspektør fra dens indvielse i 1951 og til 1969, uddeles igen i år.
  Er du elev i en af Risingskolens afgangsklasser, eller er du tidligere elev fra skolen, og er du i færd med at planlægge en uddannelse i Danmark eller udlandet, er du velkommen til at sende en ansøgning. I ansøgningen er det vigtigt, at du pointerer, hvordan du i givet fald agter at anvende legatet.
  I ansøgningen skal du fortælle lidt om dig selv og dine planer for fremtiden. Er du nuværende elev, skal du vedlægge en anbefaling fra din klasselærer eller skoleledelsen. Er du tidligere elev, forventer vi, at du vedlægger en kopi af dit afgangs/eksamensbevis, evt. andre afgangsbeviser, samt meget gerne anbefalinger i forbindelse med jobs, du har eller har haft.
  Legatbestyrelsen vil så se på de indkomne ansøgninger og udvælge dem, der vil få tildelt en legatportion.
  Ansøgningen med vedlagte anbefalinger m.m. skal indsendes på papir og kan enten indleveres på skolens kontor eller sendes direkte med posten til legatbestyrelsens formand.
  Er du nuværende elev, og har du brug for hjælp til at skrive din ansøgning, kan du henvende dig til din klasselærer. Ellers er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.
  Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 10. november 2016.
  Du vil under alle omstændigheder modtage skriftlig besked, når bestyrelsen har vurderet de indkomne ansøgninger.
   
                                                                                                              
                                                                                                                              6. oktober 2016/Ib N.
   
   
 • ikon
  Ulla Bengtsson den 15-08-2016
  Hej
  Vedhæftet feriekalender 2016/2017 og 2017/2018.

  Venlig hilsen
  Ulla Bengtsson

Valgfagsmesse

 • 25-10-2016
  15:15-18:15
  1. skolehjemsamtale år 16/17 · 6A
  1
 • 26-10-2016
  15:00-18:30
  Skole - hjem samtaler i 1.C d 26.oktober 2016 · 1C
  1
 • 27-10-2016
  14:30-17:30
  1. skolehjemsamtale år 16/17 · 6A
  1